Saturday, 11 June 2011

'stays' ar strae

Agus i ndeireadh na dála, nuair a fuair mé na 'stays' ó Bhaile Átha Cliath go Béal Feirste, dar leis an mháthair go bhfuil siad ró-mhór. B'fhearr domh iad a fhagáil ag 'May'...

1 comment: