Sunday, 8 November 2020

Scríbhneoir ina Cónaí

 


Nach deas an rud é a bheith i do Scríbhneoir Cónaithe. Tá tú mar chuid d'eagraíocht, tá teacht isteach rialta agat, tá am agat le bheith ag scríobh.

Sin an teoiric. In aimsir seo na Cóibhide, áfach, níl aon rud mar a bhíodh. Tá mé féin agus Sadhbh Devlin ceaptha le bheith inár Scríbhneoirí inár gCónaí ag Áras Scríbhneoirí na hÉireann an mhí seo. Le maoiniú ó Fhoras na Gaeilge. Mar gheall ar go bhfuil an t-ionad druidte, táimid ag scríobh inár dtithe féin. I mo chás féin, ag an tábla sa chistin. Níl aon athrú domhsa ansin, ar ndóigh, nó is ansin atá mé i bhfostú ó bhí Mí an Mhárta ann.

Tá an-sceitimíní ar dhaoine agus tá siad ag déanamh a mhór de. Gabhaim buíochas leo siúd. Ach focal rabhaidh - ní mhaireann an chónaitheacht seo ach coicís. Dhá sheachtain. Ach go mbainimis sult as, mé féin agus Sadhbh. Tá sparánacht bheag ag gabháil leis, rud a chiallaíonn go dtig liom teach a fháil ar cíos am éigin ar an bhliain seo chugainn (nó an bhliain dar gcionn?). Áit éigin sa Ghaeltacht, nó bhí mé chun tréimhse a chaitheamh ann i mbliana, ach, mar is eol dúinn, ní mar a shíltear - agus níl 2020 thart go fóill! 

Beidh mé in ann cromadh ar an scríbhneoireacht ansin. Tá obair le déanamh!

Fanaigí slánaigí, agus mar a deir Áine Durkin, tiocfaimid tríd. 
Wednesday, 22 January 2020

Lá Idirnáisiúnta na mBan 2020Le ceithre bliana anuas bhí ócáid léitheoireachta ar siúl i dTeach an ArdMhéara i mBaile Átha Cliath. Bhí mé in ann an chéad cheann a rith le cuidiú ón ArdMhéara reatha, Críona Ní Dhálaigh, ar 8 Márta 2016. Bhí an tArdMhéara i 2018, Micheál Mac Donncha, an-fhlaithiúil chomh maith.

Ach tá sé in am ag bean eile an cúram seo a thógáil uirthi féin. Dúshlán don aois in a bhfuilimid. Cuireadh maoiniú ar fáil ó Fhoras na Gaeilge, Oireachtas na Gaeilge, Seachtain na Gaeilge agus IMRAM. Bhí mé buíoch as gach pingin ach i ndeireadh na dála tá tuilleadh maoinithe de dhíth, le nach mbeidh léitheoirí ag fanacht thar oíche le cairde nó le gaolta, sa dóigh is gur féidir costaisí cearta a íoc le daoine. Agus sa dóigh is gur féidir lónadóireacht cheart a chur ar fáil don ócáid, muna bhfuil ArdMhéara i bhfeighil nach bhfuil chomh báúil leis an Ghaeilge is a bhí an bheirt thuasluaite.
Cuirim i gcás 2017 agus 2019.

Gabhaim buíochas le gach bean a léigh agus a d'éist ag na hócáidí seo. Gabhaim buíochas leis na heagraíochtaí a d'aimsigh suimeanna leis na léitheoirí a íoc. Gabhaim buíochas leis na ceoltóirí a bhí sásta ceol a chur ar fáil gan aon íocaíocht an chéad bhliain, ach go bhfuarthas an táille daofa  i ndeireadh na dála. Bhí na léitheoirí sásta gan aon íocaíocht a ghlacadh ach oiread, ach ní mar sin ar cheart a bheith.

Anois, a mhná, in am ag bean nó ag dream eile leanstan leis...