Monday, 15 May 2017

Crogaill, cúisíní agus gogamáin

Nach iomaí duine ag Dia, liosta a chuir Dennis King le chéile, a thagann isteach i mo cheann agus mé ag breathnú ar an phic thuas.
Tá na Gaeil iontach tugtha do bheith ag tabhairt breithiúnais ar a chéile, bíodh a mbéal, a srón nó gcuid éadaí ann, nó a nósmhaireachtaí pearsanta, nó a ngnoithe pearsanta féin.

Tá ceannaire an DUP i mbéal an phobail faoi láthair, ar ndóigh, as a bheith ag cur síos go pearsanta agus go mí-oiriúnach ar cheannaire Shinn Féin. Tamall i ndiaidh di bheith ag trácht ar chrogaill. Ní dóigh liom gur Gael í, dar liom thaobhódh sí le cultúr na bPlandálaithe. Bí ag caint ar fháinne fí ...

Ach ní chuige sin a chrom mé thar an mhéarchlár ar chor ar bith. Tá mé ag dul amach le cúisín a cheannach inniu. Tá Simon bocht Coveney #míchompórdach. Ceannóidh mé cúisín agus cuirfidh mé chuige é, ar chomhairle ó Emma Burns, lena mhíchompord a laghdú. Muna mbíonn sé ag lúbadh is ag casadh ag a dheasc mar a bheadh gogamán ann, ag cur a shrón isteach i ngnoithe pearsanta dhaoine eile agus ag tabhairt breithiúnais orthu.

Cúisin le haghaidh compord sa bhreis agat? Cuir chuig:

Simon Coveney
An Phríomhshráid
Carraig Uí Leighin
Co Chorcaigh
P43XY74


Agus cuir amach ar na meáin shóisialta é leis an chlib #uncomfortableaboutthe8th

Friday, 28 April 2017

Litir EileTá Peter Boylan ag cosaint sláinte na mban le tamall. Mar iarMhaster ar an Ospidéal Náisiúnta Mháithreachais tá cumhacht agus tionchar aige. Cibé mionpholaitíocht atá ar siúl taobh thiar den chinneadh ospidéal na mban a nascadh le hospidéal ginearálta atá faoi chúram Caitliceach, tá súil agam go dtiocfaidh tuilleadh dochtúirí amach lena dtuairimí a nochtadh. Fanann dochtúirí taobh thiar de na baracáidí go minic i gcásanna achrannacha, ar nós polaiteoirí, ag súil le deireadh na stoirme agus talamh slán. Feicfimid.

Idir an dá linn, siúl agus litreacha. Clóite. Ar pháipéar. Arís. Ní fheadar cén cuntas a scríobhfar ar Simon Harris, an tAire Sláinte atá i mbun an chinnidh seo, sna blianta romhainn?

Agus ar eagla nach bhfuil do shíniú curtha leis an achainí seo...

Litir eile...

A Theachta

Tá mé ag dul i dteagmháil leat chun easaontú go láidir leis an chinneadh idir Ospidéal Shráid Holles (an tOspidéal Náisiúnta Mháithreachais) agus St. Vincent's Healthcare Group. Is mian liom go gcuirfí an cinneadh seo ar ceal chomh luath agus is féidir.

Níl aon áit ag aon chreidimh ná aon eaglais de shaghas ar bith i gcúrsaí sláinte na tíre seo. 

Mar vótálaí sa dáilcheantar, tá mé ag iarraidh ort a chinntiú go dtiocfaidh an t-ospidéal nua mháithreachais faoi chúram iomlán an stáit seachas na heaglaise 

Tá cúpla réiteach ar fáil, ina measc:
Is féidir leis an stát an talamh a cheannach
Is féidir leis na mná rialta/an grúpa sláinte an talamh a dheonú
Is féidir suíomh eile a aimsiú a bheas go hiomlán neamhspleách

Ná déantar beag is fiú do chearta ban.

Tá mé ag súil le do fhreagra agus le dul chun cinn a fheiceáil sna cúrsaí seo.

Is mé