Wednesday, 26 June 2013

Bác eile


Níl an léarscáil bunoscionn, mar a mhaigh Aonghus. Fine Gall atá ann (nó Co. fhine Gall mar a chuirtí air cúpla bliain ó shin, ag cur mearbhaill ar thurasóirí). Nó ta súil agam nach bhfuil sé bunoscionn - is ó shuíomh Shábháilteacht Uiscí na hÉireann é agus níor mhaith liom a rá leo go bhfuil siad an oiread sin ar strae. Déarfaidh mé go soiléir nach bhfuil anseo ach píosa craic - d'fhéadfaí Baile na nDrugaí a bhaisteadh a leath na tíre, mo bhaile fein san áireamh! Agus níl oiread is ainm amháin naomh ann - níl Jude féin ann! Ach ina dhiaidh sin tá Taoiseachtown ann...

Tá go leor 'baile' ann mar go bhfuil go leor acu i mBaile Átha Cliath, an chuid is mó acu ag dul siar chuig aimsir na Normannach, nuair a bronnadh tailte ar na tiarna a tháinig anoir (Baile Hunt, Baile bhlainseir, Baile Hairt srl.)

Ballybuck - Baile bocht. Tá a fhios agam go bhfuil Baile Bocht eile ann sa chathair féin ach tá na créatúiríní seo fágtha ar an imeall amach ón chósta agus gan móran acmhainní acu.

Cummasachuckland - Baile Chuma sa tSioc. Ceist mhaith - sioc nó 'sheugh' Bhéarla Ibéarnach an Tuaiscirt anseo? Is ionann 'sheugh' agus díog. Is rí-chuma liom an cuiall ata leis.

Mishawlrightjack - Mise Alright Jeáic

Doonanrogee - Dún na nDrugaí

Ballypark - Baile na Páirce (ceann de na háiteacha in oirthear na tíre nach bhfuil tithe air)

Cloonamoght - Cluain na mBocht (bhuel, tá siad bocht i gcomparáid le roinnt daoine eile sa cheantar)


Ballygaliff - Baile Gailf (- galfchúrsaí.... galfchúrsaí...)


Gunny - Gunnaí (ta a fhios agam , Béarlachas den scoth ar Shord)


Baileanassy - Baile an Fhásaigh (fásach, ach gan tithe in áit bheith gan duilliúr)


Ballyglassagh - Baile na Glaise (an rud is annamh is iontach)


Ballogly - Ballóglaigh


Shleemaghville - Baile na Slíomadóirí


Ligseeragh - Lig na Saoire (tithe saoire)


Taoiseachtown ... An Boss é fein


Portbawalumvey - Port Ba Mhaith Liom Bheith (daoine atá ar thóir an chlú)


Portsavver - Port Saibhir (na daoine a bhfuil clú orthu)


Portnore (Port an Óir - Dutch Gold, chan Ór na gréine ag éirí)


Doonrelt - Dún Réalt (nó Na hArdaí RTE, mar a bheir muintir na háite air)


Tranaver - Trá na bhFear (más duine singil thú)


Inishgalf - (Inis Gailf) ar muir is ar thír...


Ballyfatty - Baile Fataí (i lár ceantar nach n-itheann éinne aon charbs ann) 


Portmween - Port Maoine (Port an IarThíogair?)


Coonjarood - Cúinne Dearúdta (súil acu go bhfuil dearmad déanta orthu agus nach dtógfar a thuilleadh teach ann)


Ballygall - Baile na nGall (agus tá trá bheag dheas ann)


Parkanny - Páirc an fhia (fadó, fadó, agus is fad a bhí...)

2 comments:

  1. Ah! Tuigim anois. D'aithin mé Beann Éadair - ach é ag bun an léarscáil nuair a bheadh taithí agam ar é bheith ar barr.

    ReplyDelete