Monday, 22 January 2018

Lá Idirnáisiúnta na mBan 2018

Dáta don Dialann

8ú Márta 2018
Lá Idirnáisiúnta na mBan
Léamha, ceol is craic @ 7.00i.n.
Teach an Ardmhéara, Sráid Dásain, BÁC 2

N.B. Saorchead isteach ach trí chuireadh.
Tá spásanna an tí líonta anois.


Bean a'Tí
Anna Heussaff

Is úrscéalaí í Anna Heussaff. Scáil an Phríosúin (CIC 2015) an teideal ar an tríú húrscéal bleachtaireachta léi do léitheoirí fásta, líofa. Sárú an teideal ar an tríú húrscéal don aos óg, agus é á fhoilsiú ag Cló Iar-Chonnacht le linn Sheachtain na Gaeilge 2018. 


Aifric Mac Aodha
Sa bhliain 1979 a rugadh Aifric Mac Aodha. Tá sí ag obair ina heagarthóir cúnta leis an nGúm. Is é Foreign News (Gallery Press, 2017) an cnuasach is déanaí léi.


Áine Durkin
Duaiseanna bainte ag Áine Durkin don bhlag ‘Mise Áine’, don chnuasach filíochta/amhrán ‘Mise Áine, An Bhean Istigh’ (Cló IarChonnacht, 2017), agus dá hamhráin, ‘Le Do Thaobh’ agus ‘Féile Na Nollag’.

Máire Dinny Wren
As Gaoth Dobhair i dTír Chonaill do Mháire. Tá filíocht agus scéalta léi foilsithe in irisí ar nós An tUltach, Comhar, Feasta, An Gael, Irish Pages, Focail Aniar Aduaidh/North West Words, Poblachd nam Bàrd agus Iris Imram.
D’fhoilsigh Coiscéim cnuasach filíochta, Ó Bhile go Bile, in 2011. D’fhoilsigh Éabhlóid a céad chnuasacht gearrscéalta, Go mbeinnse choíche saor in 2016.

Lara Sunday

File aitheanta as oirthear Bhéal Feirste. scrúdaíonn sí féiniúlacht trí lionsa na coimhlinte ina cuid dánta. Is iarchéimí í Lara in Ollscoil na Banríona atá ag déanamh staidéir ar an dóigh a dtéann an teanga i bhfeidhm ar fhoghlaimeoirí Gaeilge ón traidisiún Protastúnach ó thuaidh.

Caitríona Ní Chléirchín
Is file agus criticeoir í Caitríona Ní Chléirchín agus léachtóir le Teanga agus le Litríocht na Gaeilge i gColáiste Phádraig, Droim Conrach. Bhuaigh a cuid cnuasach Crithloinnir (2010) agus An Bhrídeach Sí (2014) duaiseanna.
Edel Ní Bhraonáin

As an nGleann i nGaeltacht Uíbh Ráthaigh d'Edel, agus Gaeilge ón gcliabhán aici. Lean sí a spéis sa Ghaeilge go Teach na Gaeilge UCD i 2009, ‘s í ag maireachtaint san Ardchathair ó shin. Is Feidhmeannach Ballraíochta & Oideachais í le Conradh na Gaeilge. Spreagadh í le dul i mbun pinn agus í ar an ollscoil agus tá sí ag leanstan don scríobh ó shin. 

Cvetka Bevc
File, drámadóir agus úrscéalaí Slóivéanach í Cvetka Bevc. Bhain a cnuasach Zgodbe iz somraka gradam Ghréasáin na gCathracha Pazin (2008). Tháinig sí  ar cuairt go hÉirinn mar chuid de scéim cónaitheachta Focal Eile. A cuid saothair ón tréimhse sin le haistriú go Gaeilge agus le foilsiú ar an suíomh idirlín http://focaileile.ie/gae/about/

Áine Ní Ghlinn
Leáchtóir, file agus scríbhneoir is ea í. Tá naoi leabhar is fiche scríofa ag Áine Ní Ghlinn agus beidh leabhar nua á eisiúint ag LeabharComhar i mbliana. Dánta de chuid Cvetka Bevc aistrithe aici go Gaeilge. 


Milène Fegan

Chuir Milène lúcháir agus iontas ar dhaoine ag an chomórtas SlamFilíochta ag Féile Liú Lúnasa i 2017 nuair a bhain sí an chéad duais ann. Is léiritheoir & stiúrthóir teilifíse í. Is as an Fhrainc dá máthair agus tógadh Milène le Fraincis sa bhaile i mBéal Feirste


Dáire Ni Chanáin
Is mac léinn de chuid Ollscoil na hÉireann, Gaillimh í Dáire Ní Chanáin. Tá sí anois ag cur fuithi i mBéal Feirste ar bhliain socrúcháin oibre ag obair le Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Conradh na Gaeilge agus Raidió Fáilte. Ghlac sí páirt sa chomórtas SlamFilíochta ag Liú Lúnasa i 2017 agus bhain sí an tríú duais lena dán, 'Litir do mo Ghrá'.Ceol le Fionn Ó hAlmhain as Cill Mhantáin. . . .. . . agus Tara Viscardi


Píobaire, feadógaí agus amhránaí é Fionn Ó hAlmhain as Co. Chill Mhantáin. 

Tá sé i mbun staidéir ar Bmus ag Ardscoil cheoil agus drámaíochta DIT i mBaile Átha Cliath faoi láthair.
Is as Béara i gContae Chiarraí  í Tara Viscardi agus tá sí ag staidéar don BMus le DIT  i mBaile Átha Cliath. 

Urraithe ag

Image result for oireachtas na gaeilge 2018


No comments:

Post a Comment