Tuesday, 9 July 2019

31 Iúil 2019

Leabharlann Uí Chriagáin
Beidh dhá ócáid ag tarlú ar 31 Iúil 2019. Tá cead isteach saor in aisce don dá ócáid.

Ag am lóin beidh triúr file ag aithris a gcuid filíochta, mar tá, Áine Ní Ghlinn, Janneke Spoelstra agus Dáire Ní Chanáin. Beidh mé féin i mo Bhean a' Tí.
Janneke Spoelstra
Tá aithne ag roinnt daoine ar Janneke Spoelstra cheana ó Lá Idirnáisiúnta na mBan 2017 i dTeach an ArdMhéara i mBaile Átha Cliath.  D'aithris sí a cuid filíochta i bhFreaslainnis, mionteanga de chuid na hÍsiltíre atá gaolta le SeanBhéarla. Is furast deighilt a dhéanamh idir an dá theanga - Freaslainnis agus Ísiltíris - ach iad a chluinstin ag an am céanna (!). Tá go leor de na gutaí an-éagsúil óna chéile. Beidh sí ar ais linn arís ar an lá. Beidh leagan Gaeilge den dán á aithris chomh maith.
Áine Ní Ghlinn
Beidh Áine Ní Ghlinn ag aithris dánta ar an lá chomh maith. Tá Áine i ndiaidh pilleadh ar an fhilíocht i ndiaidh sosa agus tá súil agam gur roinnt den ábhar nua a bheas faoi chaibidil aici ar an lá.
Dáire Ní Chanáin
Beidh an slamfhile agus tuairisceoir le Nós , Dáire Ní Chanáin, ag tabhairt cuairt scioptha ar Bhaile Átha Cliath don lá chun cúpla píosa a roinnt linn.

Am: 1-2
Áit: Sa leabharlann ar Champas Phádraig, DCU, Droim Chonrach
Bí linn. Sólaistí ar fáil.

Níos moille an lá sin beidh ócaid eile ar siúl i Halla Foras na Gaeilge. Beidh ceiliúradh ar Focail Eile, tionscadal Eorpach chun scríbhneoirí mionteangacha a chur chuig tíortha a chéile ar chónaitheachtaí éagsúla. Mar is eol do chúpla duine bhí mé fein i Ljouwert na Freaslainne. Bhí Aifric Mac Aodha ann chomh maith agus beidh sí ansin ar an oíche, mar a bheas na scríbhneoirí Éireannacha a ghlac páirt sa scéim: Cathal Póirtéir (An tSlóvéin); Colm Ó Ceallacháin (Tír na mBascach); Diarmuid de Faoite (An Mhacadóin).
Ós rud é go bhfuil Janneke Spoelstra fán chathair, beidh seans ag daoine éisteacht léi ag léamh aistriúcháin go Freaslainnis de cheann de na sothair a cuireadh le chéile le linn tréimhsí cónaitheachta na scríbhneoirí sin.

Am: 6-8
Áit: Halla Fhoras na Gaeilge, Sráid Amiens
Sólaistí, Ceol, Léamha, Craic.
Saor isteach ach is gá dul i dteagmháil le Foras na Gaeilge chun RSVP a fhágáil leo.


No comments:

Post a Comment