Thursday, 12 December 2013

Gol nó gáire?
Cheannaigh mé mo phiollaí hormóin inné, piollaí atá le tógáil ar feadh cúig bliana - agus in amanna, ag daoine eile ar feadh a saoil. Chosain an bosca céanna beagnach dhá chéad euro (don mhí) ach leis an scéim drugaí i nDeisceart na hÉireann ní ghearrtar ach uasmhéid de 144 euro orm in aghaidh na míosa. Rinne mé an druga céanna a fhiosrú ó thuaidh ach ní raibh móran sa difir agus ní fiú iad a cheannach ansin.

Inné, chosain an bosca thuas 122 euro. Ísliú 70 euro, a bheag nó a mhór. An tríú cuid den phraghas bainte de, a bheag nó a mhór.

 Wúhú, arsa mé fein liom féin.
Agus ansin...chuimhnigh mé ar an airgead a bhí caite agam féin agus ag daoine eile mar nach raibh na poitigéirí ná na húdaráis sláinte gníomhú ar ár son níba luaithe. 

Gol nó gáire?


1 comment: