Thursday, 16 October 2014

Mí na hAilse - Folt

http://turasailse.blogspot.ie/2010/03/folt_12.html


Folt

Tá folach mo náire imithe,
An folt a chlúdaigh m’anam ón domhan mhór.
Folt ar chaith mé airgead air,
Folt ar chaith mé cúram air,
Folt a ndearna mé neamhaird air,
Is anois tá sé imithe.
Mo nochtú go smior,
Comhartha galair doshéanta,
Bratach ar foluain don trua agus don eagla.

Sciorrann súile uaim go faiteach,
Aiféaltas roimh mo náire,
Náire a chlúdaím
Le nach leáfaidh m’anam
Amach tríd an chraiceann bhándearg
Agus síos tríd an ghág sa chasán romham.

Is tá bréagfholt ina áit.
Folt níos finne.
Ribí díreacha.
Gan breac ar bith ann.
Agus stráinséar i gcónaí foirfe
Ag stánadh orm ón scáthán amach.

Agus coinním súil amach
Do na bréaga eile
Ar an tsráid...
Ag stad an bhus...
I siopaí...
Folach náire a théann anamacha dhaoine eile
Agus a chuireann stop leis an stánadh,
Le ceisteanna leanaí,
Le fearg ár bpáistí,
Le teitheadh fir,
Le fáisceadh ban,
Le deora carad.

No comments:

Post a Comment