Tuesday, 14 October 2014

Céim siarCéim nach céim í.

hIarradh ar sheisear mac léinn - céimithe, mar a shíl siad féin - teacht isteach chuig an Roinn Sínise i Má Nuad inniu. An chéad dream le céim sa Sínis a bhaint amach. Mar a shíl siad. An mhí seo chugainn.

Bhí siad ag súil le scéal faoi jabanna, nó faoin bhronnadh céime atá le bheith ann i gcionn coicíse, nó faoi chúrsa iarchéime. Ag gach duine acu a n-aisling féin.

Seo í an chéad bhlain de chéimithe sa tSínis. Seo iad an chéad dream le teacht amach as an chúrsa B.A. Ach níl siad ag teacht amach go fóill beag. Dúradh leo nár cuireadh a gcuid tráchtas fochéime ar aghaidh chuig aon scrúdaitheoir seachtrach. Mar sin de ní féidir an chéim a bhronnadh orthu go dtí go ndéanfar é sin. I Mí Eanáir 2015.

Ní hé seo an chéad mheancóg ag an dream seo. Bhí rogha ag mic léinn dul ar chúrsa Sínise sa Sín féin don tríú bliain den chéim, nó dul ag obair sa Sín. Na daoine a roghnaigh an obair, fuair siad amach go mall sa dara bliain nach raibh an féidireacht sin ar fáil a thuilleadh, agus nach mbeadh bliain sa tír ar fáil acu muna raibh siad sásta agus ábalta (ó thaobh airgid de) freastal ar ollscoil i mBeijing. Agus gur céim trí bliana in áit ceithre bliana a bheadh acu dá bharr.

Bhí an ollscoil glic. Níor scríobh siad chuig na mic léinn seo. Chuir siad glaoch ar na mic léinn seo. D'iarr siad orthu theacht isteach chun labhairt leo. Níl aon rud i scríbhinn fós. Beidh le feiceáil.

 Ach más Sínis atá uait mar abhar céime, mholfainn duit gabháil áit éigin eile.2 comments:

  1. Scéal sách dona.

    ReplyDelete
  2. dímhúineadh agus easpa measa leirithe do na mic léinn,a ghasuirlegaeilge.

    ReplyDelete