Monday, 19 October 2015

Aoibhinn an galar

Róisín O'Hara -http://www.tg4.ie/ga/clair/roisin/ -  a chuir mo leabhar i láthair don slua an Satharn seo caite. Mo bhuíochas léi.
Shíl mé go raibh mé thar an chuid is measa den ailse nuair a bhí mé réidh leis an chaemo, an scian, an rádaiteiripe agus na cógaísí hormóine. Agus bhí, go pointe. Cinnte, níl fuinneamh agam mar a bhí. Tá an limféidéime ann i dtólamh, agus beidh. Ach tá gach lá le cur isteach  agus le cur isteach go maith agam. Tá pléisiúr le baint as an saol agus tá craic le gnothú. Bíonn laethe gruama ann chomh maith ach sin comhartha go bhfuil muid beo.

Lá mar sin a bhí ann inniu. Lá gruama. Cara liom, fuair gaol léi bás go tobann - níl torthaí an scrúdaithe iarbháis istigh go fóill, ach stróc nó taom croí nó a leithéid a bhí ann. Bhí an fear  - cuirimis Joe air (níorbh é sin a ainm ceart) - bhí Joe díreach i ndiaidh aois an phinsin a bhaint amach trí sheachtain ó shin. 65. Gan faic air ach brú fola agus craos do laethe lán gailf nuair a bheadh an jab fagtha ina dhiaidh aige. Curtha inniu. Chuir sé sin ag smaoineamh mé.

Bhí mé ag smaoineamh go fóill  nuair a bhuail mé isteach chuig an Dochtúir Mór tráthnóna. Athbhreithniú a bhí ann ar obráid a rinne sé orm roinnt seachtainí ó shin - bhain sé máilín an domlais amach agus an tríocha cloch dhomlais - sea, 30 - a bhí neadaithe istigh ann.

Fuair mé amach ag tús an tsamhraidh, cúpla mí ó shin, go raibh an máilín seo scriosta ag an chaemo . Bhí mé ag ól caife le Néidí cois locha lá breá samhraidh nuair a shíl mé go raibh  taom croí i ndiaidh theacht orm. Néidí bhocht. Tugaim amach fá choinne tráthnóna craic í agus bíonn uirthi suí taobh liom ar an talamh, ag faire orm go bhfaighidh mé m'anáil ar ais. Yeah. Beidh an tráthnóna iomlán againn, a dúirt mé. Beidh lón againn agus siúlóid sa pháirc, a dúirt mé. Beidh craic againn. Yeah. Néidí bhocht!

Aonghus, Áine, Síle Ní Chonghaile agus 'Néidí bhocht', triúr blagadóir - agus múinteoir le béasaí a chur orthu

Ach a bhuí mhór le Mor ní croí a bhí ann ach an máilín seo. Imithe anois lena ualach de thríocha cloch. Agus bhí mé in ann sult a bhaint as an seoladh den leabhar ag féile IMRAM Dé Sathairn agus bhí mé in ann barraíocht a ól an oíche chéanna agus bhí mé in ann luí ar mo leaba an lá ar fad Dé Domhnaigh le cloigeann ramhar agus pócaí folmha. Agus inniu, bhí mé in ann mo smaointe a dhíriú ar Joe bocht agus a leochailí leis an saol.

Máirín Nic Eoin, a chuir iris nua IMRAM i láthair

Pádraigín Ní Uallacháin, a cheol go binn don ócaid 
Dairena Ní Chinnéide ag aithris a cuid dánta


‘A Bhridie, ‘bhfuil cuimhne agat ar an Blitz? An oíche gur tháinig na Naitsithe go Béal Feirste? B’shin an chéad uair a chas muid ar a chéile, thuas ar bharr na Duibhise? Bhí tú ansin le do mhuintir agus bhí plaincéad gorm thart ort le tú a chosaint ó fhuacht na hoíche? An cuimhin leat?’

Níor oscail an seanbhean súil, níor lig sí osna, níor bhog sí pioc. Lean Tomaí leis, ag cromadh isteach chuig a cluas agus ag caint os íseal.
Blitz

No comments:

Post a Comment