Sunday, 1 November 2015

Dílis: ar an bhótharAn chéad oíche de shraith 'Sliocht' thart, ag Oireachtas 2015. Is mór an t-athrú saoil é, ó bheith ag plé saothair litríochta ar an chúrsa Ardteiste le daltaí dúshlánacha arbh fhearr leo bheith ag baint plaiceanna as a chéile le compás. Aréir bhí mé i seomra galánta in Óstán Citywest ag breathnú ar thóinín Alan Titley mar a sheas sé roimh an tábla ag léamh agus ag geáitsíocht trí 'Leabhar Nóra Ní Anluain' agus 'An Bhean Feasa', ag fanacht ar mo shealsa. Bhí tábla ag barr an tseomra agus muid féin - na scríbhneoirí - inár suí aige. Nuair a tháinig  do sheal léitheoireachta, sheas tú agus shiúil tú go dtí an taobh eile den tábla, os comhair an tslua, na scríbhneoirí eile ar do chúl.

Déarfainn gurbh fhearr an radharc a fuair mé féin ar ... dhroim ... gach duine eile ná mar a fuair an triúr eile, Micheál Ó Conghaile, Anna Heussaff agus Alan ar mo ... dhroimse. Níl mé chomh tanaí is a bhíodh, ná gar dó.

Beidh trí oíche eile agam féin ag léamh le camchuairt 'Sliocht' i mbliana. Beidh Gaillimh agus Luimneach ar siúl níos moille an tseachtain seo.

Gaillimh, Dé Chéadaoin  4 Samhain

Luimneach, Déardaoin  5 Samhain


Beidh Béal Feirste  ar siúl ar 20 Deireadh Fómhair sa Chultúrlann, sa siopa leabhair ann, an Ceathrú Póilí.

Béal Feirste, Aoine 20 Samhain
Beidh mé féin ag freastal ar an cheardlann scríbhneoireachta atá Micheál Ó Conghaile agus Fionntán de Brún ag cur ar fáil an lá dar gcionn. Snas le cur ar chúpla scéal eile anois...


‘Tá sin fíor, a Áine’ arsa athair Aoife. ‘Bíonn an bóthar seo dubh le daoine i rith an lae, ach duine ná deoraí a tchí tú san oíche, a Aoife. Seachas na leaids ón chlub sóisialta, ólta. Nó níos measa arís, na joyriders. Maith an rud nach raibh carr ariamh againn i rith na dtrioblóidí, nó bheadh sé sciobtha acu le dódh.’
‘Anois, sciobfadh an lucht ceirtlíse é le wheelies a dhéanamh,’ a gháir máthair Aoife leis. ‘Agus dheamhan péas a thagann amach le ceacht a theagasc daofa.’
 ‘Cár fhág tú do charr féin, a Aoife?’ arsa a hathair léi.
Codlamh Sámh

No comments:

Post a Comment