Sunday, 16 October 2011

Dúirt mé libh...
I mí Iúil na bliana seo d'aimsigh an dochtúir teaghlaigh go raibh diaibéiteas orm. Agus chuir sí litir chuig an chlinic san ospidéal d'fhonn coinne a réiteach. Agus ag an am, dúirt mé libh - 'fanaimis, bímis ag análú i rith an ama'. Bhuel, an tseachtain seo caite...Mí Dheireadh an Fhómhair...

'bhfuil mé ag caint le Réaltán?'
'Tá.'
'A Réaltán, seo an clinic in Ospidéal... Ba mhaith liom cuireadh a thabhairt duit theacht chuig caint ar bhia agus diaibéiteas.'
'Caint ar...ach ní bhfuair mé coinne go fóill don chlinic.'
'Tá a fhios agam. Seans go mbeidh sé cúpla mí go fóill. Ach ba mhaith linn labhairt le daoine mar gheall ar an bhia is fearr don diaibéiteas'.
'Ó...bhuel...maith go leor mar sin.'
'Beidh an chaint ar siúl ar 21ú agus 28ú de Mhí na Samhna. Déanaimid é a ghearradh ina dhá leath, sa dóigh is gur féidir le daoine an t-eolas a thabhairt leo níos fearr.'.

Agus ní bheidh coinne clinice ceart agam an taobh seo de Nollaig, bíodh geall. Ach beidh siad in inmhe a rá go bhfaca siad mé.
Dúirt mé libh...

No comments:

Post a Comment