Saturday, 3 June 2017

Torrach in ÉirinnLeagan Gaeilge de litir  a d'ullmhaigh ARC chuig Leo Varadkar, Ceannaire  nua Fhine Gaeil agus Taoiseach-le-bheith. Éirigh go luath agus cuir í. 
Tá neart Gaeilge aige. 

Seoladh: Leo Varadkar, T.D. 7A An Phríomhshráid, Ongar, BÁC 15.
nó ríomhphost: leo.varadkar@oir.ie


A Leo Varadkar, a Theachta,

Comhghairdeachas as an toghchán a bhaint, a Cheannaire nua Fhine Gael.

Ar ndóigh, beidh a fhios agat go maith go bhfuil dualgas ort gníomhú láithreach, mar cheannaire, chun moltaí Thionól na Saoránach ar reachtaíocht ginmhillte a chur i bhfeidhm.

Tacaím féin go hiomlán leis na moltaí a rinne an Tionól, agus seo chugat na fáthanna:

Mar is eol duit ó do staidéar ar an leigheas, cuireann an tOchtú Leasú isteach ar gach gné de chúram cnáimhseach sa stát seo. Is síorbhac é ar chearta ban, mar sin is dul chun cinn ollmhór a bheas ann nuair a bhainfear den bhunreacht é, cearta cailíní óga, cearta ban agus daoine atá ag iompar clainne. 

Ar Aibreán 23 2017, i ndiaidh roinnt míonna comhairle ó shaineolaithe, soláthróirí seirbhísí, úsáideoirí seirbhísí agus na daoine gur leo na cearta cuí, vótáil an Tionól go tréan ar son rogha agus ar son athraithe. Chinn siad nár cheart cúiseanna ceadaithe gunmhillte a chur sa bhunreacht.Tá sé ríshoiléir cén saghas teacht ar sheirbhísí ar mhaith leo a bheith curtha i bhfeidhm ó na moltaí a rinne siad.

Má éiríonn leis an vóta le do hinshealbhú mar Thaoiseach, iarraim ort a chinnntiú go n-aithneoidh an coiste Oireachtais nua toil an Tionóil. Le gach dea-mhéin, vótáil an Tionól fá choinne teacht ar ghinmhilleadh gan srian, gan fáth (an vóta deighilte idir 12 agus 22 sheachtain toirchis). 
Chomh maith leis seo, vótáil siad fá choinne teacht ar ghinmhilleadh dá mbeadh sláinte an duine torrach i mbaol (sláinte fhisiciúil nó meabharshláinte), dá mbeadh fáthmheas ann ar mhilleadh féatais mharfach, agus ar chúiseanna socheacnamaíocha.

Ní cheadaítear ginmhilleadh  i láthair na huaire ach ar fhíorbheagán chúiseanna faoin Acht um Chosaint na Beatha le linn Toirchis (PLDPA). Ní reachtaíocht í a fhreagraíonn  don riachtanas, agus ní fhuasclófar an fhadhb le reachtaíocht bunreachta a leanas an múnla céanna. Séard é an bealach is fearr chun freastal ar riachtanaisí na ndaoine sin atá ag cuartú ginmhillte in Éirinn agus lena chinntiú go mbeidh teacht ar a leithéid ná é a chur ar fáil go dleathach, go sábháilte agus in aisce.

Shiúil na mílte saoránach ar na sráideanna chun go ndéanfaí reifreann nua a ghairm, le blianta anois. Creideann 87% den Tionól nach féidir leis an 8ú Leasú fanacht sa bhunreacht. Creidim gur léiriú é seo ar thuairim fhormhór na ndaoine sa stát seo i gcoitinne. 

A dhuine uasail, tugaim faoi deara gur léirigh tú féin do thuairim féin nach cur amú ama a bhí sa Tionól le linn d'fheachtas toghchánaíochta don cheannaireacht. Iarraim ort beart a dhéanamh de réir briathair. Ná cuirtear tuilleadh ama amú agus cuirtear reifreann roimh na daoine. Táimidinne, pobal na hÉireann, táimid ag fanacht fada go leor ar na cearta daonna bunúsacha seo. 

Tá údarás faighte ag an Rialtas reifreann a ghairm, tríd an Tionól. Tá údarás faighte acu ón Tionól reachtaíocht a rith ar an ábhar seo. Mar Thaoiseach, is ortsa a thiteann an dualgas an reifreann a éascú. Leanadh an Rialtas leis an phróiséas a bhunaigh sé. Má dhéantar moill beidh sé le maíomh gur cur i gcéill a bhí sa Tionól agus nach bhfuil an stát chun toiliú do chearta cailíní, do chearta ban ná do dhaoine atá torrach in Éirinn. 

Ag súil le freagra luath agus gníomhú tráthúil uait ar an ábhar seo,
Is mé, le meas

No comments:

Post a Comment