Wednesday, 22 January 2020

Lá Idirnáisiúnta na mBan 2020Le ceithre bliana anuas bhí ócáid léitheoireachta ar siúl i dTeach an ArdMhéara i mBaile Átha Cliath. Bhí mé in ann an chéad cheann a rith le cuidiú ón ArdMhéara reatha, Críona Ní Dhálaigh, ar 8 Márta 2016. Bhí an tArdMhéara i 2018, Micheál Mac Donncha, an-fhlaithiúil chomh maith.

Ach tá sé in am ag bean eile an cúram seo a thógáil uirthi féin. Dúshlán don aois in a bhfuilimid. Cuireadh maoiniú ar fáil ó Fhoras na Gaeilge, Oireachtas na Gaeilge, Seachtain na Gaeilge agus IMRAM. Bhí mé buíoch as gach pingin ach i ndeireadh na dála tá tuilleadh maoinithe de dhíth, le nach mbeidh léitheoirí ag fanacht thar oíche le cairde nó le gaolta, sa dóigh is gur féidir costaisí cearta a íoc le daoine. Agus sa dóigh is gur féidir lónadóireacht cheart a chur ar fáil don ócáid, muna bhfuil ArdMhéara i bhfeighil nach bhfuil chomh báúil leis an Ghaeilge is a bhí an bheirt thuasluaite.
Cuirim i gcás 2017 agus 2019.

Gabhaim buíochas le gach bean a léigh agus a d'éist ag na hócáidí seo. Gabhaim buíochas leis na heagraíochtaí a d'aimsigh suimeanna leis na léitheoirí a íoc. Gabhaim buíochas leis na ceoltóirí a bhí sásta ceol a chur ar fáil gan aon íocaíocht an chéad bhliain, ach go bhfuarthas an táille daofa  i ndeireadh na dála. Bhí na léitheoirí sásta gan aon íocaíocht a ghlacadh ach oiread, ach ní mar sin ar cheart a bheith.

Anois, a mhná, in am ag bean nó ag dream eile leanstan leis...

Sunday, 15 December 2019

Cónaitheacht 2019

Caidé an rud nach bhfeiceann tú ag teacht ná ag imeacht, ach gur féidir a mheilt gan aon agó? Am.
Tá bliain caite agam agam i mo Scríbhneoir Cónaitheach le DCU, ó thús 2019. Dea-chomhartha gur imigh an bhliain sin tharam i bhfaiteadh na súl.
Bhí sé ina chuidiú dom a bheith lonnaithe ar an champas is ciúine den trí champas teagaisc in DCU, Campas na Naomh Uile. Bíodh is gurbh ait liom a bheith san áit ina raibh na hábhair shagairt lonnaithe ann (cliarscoil a bhí ann, agus déarfainn gur dhóichí cónaí a bheith orm, bean, sa naíolann béal dorais, High Park) tá an áit anois ina chuid den ollscoil ar an taobh ó thuaidh den chathair. Fanann an scríbhneoir anois in oifig a chuirtear ar leataobh do chuairteoirí agus do bhaill den fhoireann atá ar scor, ar an tríú hurlár ar bharr an tí. Uaigneach go maith san oíche ... tá ábhar scéil ansin.

Rinne mé go leor le mic léinn agus leis an phobal lasmuigh den ollscoil. Bliain shásúil a bhí ann nó ní mhaireann aon scríbhneoir i bhfolús. Thug mé léachtaí do mhic léinn agus chuir siad saothar cruthaíoch le chéile, cuid de i gcló i Scáthán 2019. D'iarr IMRAM orm gearrscéal a scríobh; foilsíodh Cití na gCártaí le Cois Life; léirigh Raidió na Life dráma raidió agus na scríbhneoirí Myra Zepf agus Seán Ó Muireagáin ag aisteoireacht ann - chomh maith le Seán Mac Seáin ó Bhóthar Seoighe Bhéal Feirste; bhí mé páirteach arís i Liú Lúnasa; foilsiodh Ollchnuasach Focail Eile i bhfoirm chrua sna teangacha éagsúla sna tíortha ina raibh an scéim cónaitheachta ar siúl; d'eagraigh mé ócáidí léitheoireachta le scríbhneoirí náisiúnta agus idirnáisiúnta, agus oíche le ceiliúradh a dhéanamh ar Chois Life; eitilt go dtí An Charraig Fhinn i nDún na nGall le cnuasach nua filíochta Mháire Dinny Wren a sheoladh.  Agus tuilleadh. Bliain ghnoitheach.
Bliain mhaith.