Tuesday, 1 September 2015

Liú Lúnasa 2015

Seán Ó Muireagáin i mbun oibre
Tá féile nua ar an tsaol le muid a choinneail ag gabháil i rith an tsamhraidh, 'Liú Lúnasa'. Os rud é gur dream óg i mo bhaile dhúchais atá á reachtáil, agus mé ar cuairt ag mo mhuintir ansin, chinn mé freastal ar ócáid éigin a d'fheilfeadh domh. Tá go leor den scléip is den liú is den ragairneacht ag baint leis an fhéile, ach bhí Cúirt Filíochta eagraithe ag Seán Ó Muireagáin agus Laoiseach Ní Choisdealbha, ócáid níba chiúine.

Bhí muid thuas staighre sa Chultúrlann i mBéal Feirste agus níorbh olc an tinreamh, curtha san áireamh (a) gurbh é seo an chéad 'liú' é agus (b) gur filíocht a bhí i gceist.

Laoiseach Ní Choisdealbha
Stiofán Ó Direáin
Eoin P. Ó Murchú
Conchubhair Ó Liatháin 


Add caption

No comments:

Post a Comment